Aansprakelijkheid superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die superfood24x7.nl en webshop24x7.nl gebruiken.

Door gebruik te maken van de superfood24x7.nl en webshop24x7.nl websites gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. superfood24x7.nl en Webshop24x7.nl behouden zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl
superfood24x7.nl en Webshop24x7.nl verkopen zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl zijn daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Thuiswinkelwaarborg
Verschillende webwinkels zijn gekenmerkt met het Thuiswinkel Waarborg keurmerk, dat door de brancheorganisatie Thuiswinkel.org is verstrekt. Dit keurmerk geeft aan dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet, het geeft echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Foutieve informatie
superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl tonen producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl. superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl houden de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Conflicten
superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Het concept superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij OnlinTalentLab B.V. Het auteursrecht van de aangeboden informatie voor zover niet geproduceerd door superfood24x7.nl en WebShop24x7 liggen bij de aanbieders en partners van superfood24x7.nl en WebShop24x7. De websites van superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van OnlineTalentLab B.V. De websites van superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl mogen op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl, zulks ter beoordeling van superfood24x7.nl en WebShop24x7.nl.